Θερμοκήπια

Ακτινοβολία - Ενέργεια - Περιβάλλον

θερμοκήπια

Βασικές πληροφορίες

θερμοκήπια
θερμοκήπια
θερμοκήπια
θερμοκήπια

Ακτινοβολία - Ενέργεια - Περιβάλλον

Ακτινοβολία - Ενέργεια - Περιβάλλον

Όταν εφαρμόζεται θέρμανση με υπέρυθρη ακτινοβολία, η θερμότητα στέλνεται απ΄ευθείας με την μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στον δέκτη ,δηλαδή στα φυτά και το έδαφος, που γίνονται η πρωταρχική πηγή θερμότητας μέσα στο θερμοκήπιο. Ο αέρας δεν θερμαίνεται απ΄ευθείας από τα κάτοπτρα υπέρυθρης ακτινοβολίας, αλλά με συναγωγή λόγω της επαφής του με τα φυτά και το έδαφος, που θερμαίνονται άμεσα. Τα φυτά λαμβάνουν απ΄ευθείαςτην ενέργεια που χρειάζονται προκειμένου να φτάσουν και να διατηρήσουν την επιθυμητή για την ανάπτυξη τους θερμοκρασία, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αντίστοιχα αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα του θερμοκηπίου.
Επειδή η διαστρωμάτωση αέρα μεταξύ εδάφους και οροφής (διαφορά θερμοκρασίας εδάφους και θερμοκρασίας οροφής) είναι σημαντικά χαμηλότερη από συστήματα θερμού αέρα
εξαναγκασμένης συναγωγής, οι ενεργειακές απώλειες από την δομή του θερμοκηπίου μειώνονται σημαντικά λόγω μείωσης των απωλειών λόγω συναγωγής από το κάλυμμα και μείωση των διαφυγών, καταλήγοντας σε τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας για την θέρμανση. Επίσης επιτυγχάνεται μείωση της υγρασίας της επιφάνειας των φυτών, γεγονός που βοηθά στην μείωση εξάπλωσης ασθενειών.
Τα έξοδα θέρμανσης κατά την χειμερινή περίοδο, καλύπτουν το σημαντικότερο ποσοστό κόστους καλλιέργειας και αυτό διότι οι απώλειες του θερμοκηπίου, λόγω της κατασκευής του είναι πολύ μεγάλες, 8-12 φορές μεγαλύτερες από εκείνες ενός συνήθους κτίσματος ίσου όγκου.
Τα θερμοκήπια που θερμαίνονται με συμβατικά συστήματα θέρμανσης (σωληνώσεων θερμού νερού, συστήματα θερμού αέρα) και σε ελάχιστες περιπτώσεις βιομάζα κτλ για να επιτύχουν την απαραίτητη θερμοκρασία, πρέπει το θερμοκήπιο να θερμανθεί ολόκληρο στην ίδια και σε ακόμη υψηλότερη θερμοκρασία από την καθορισμένη θερμοκρασία των φυτών.
Τα αποτελέσματα σε όλες τις μελέτες που διεξάγονται είναι ότι, τα θερμοκήπια καταναλώνουν απαράδεκτα υψηλά ποσοστά ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια που απορροφάται από τα φυτά προκειμένου να επιτευχθεί και διατηρηθεί η επιθυμητή για την ανάπτυξη τους θερμοκρασία.
Με την χρήση των παραπάνω συστημάτων θέρμανσης δεν έχουμε ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας, και η χρήση τους στα θερμοκήπια οδηγεί σε ένα μη ομοιόμορφο θερμικό περιβάλλον.
Το ανομοιόμορφο θερμικό περιβάλλον αναγκάζει τα φυτά σε διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης με πιθανά προβλήματα ασθενειών.
οι ιδιοκτήτες θερμοκηπίων θα δεχθούν πίεση για μείωση της χρήσης ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των θερμοκηπίων. Το πρόβλημα λύνει η χρήση της υπέρυθρης ακτινοβολίας, αφού μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά 40% και αποδεικνύεται πολύ πιο φιλική για το περιβάλλον.

Προϊόντα

Image