Κάτοπτρα Ακτινοβολίας τύπου OHA

Κάτοπτρα Ακτινοβολίας τύπου OHA

Σύστημα θέρμανσης με διαμήκη σωληνωτά κάτοπτρα ακτινοβολίας

Κάτοπτρα Ακτινοβολίας τύπου OHA

Τα κάτοπτρα ακτινοβολίας τύπου ΟΗΑ έχουν σχεδιασθεί για να θερμαίνουν μέσου και μεγάλου μεγέθους βιομηχανικά, εμπορικά και αθλητικά κτίρια με την χρήση καυσίμου αερίου και πετρελαίου. Τα συστήματα ΟΗΑ αποτελούνται από την μονάδα καύσης που μπορεί να εγκατασταθεί εξωτερικά του κτιρίου και τους σωλήνες ακτινοβολίας που αναρτώνται στην οροφή του κτιρίου. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να θερμανθεί ομοιόμορφα όλη η επιφάνεια, η τμηματικά σε ζώνες όταν ζητηθεί. Η υψηλή απόδοση των κατόπτρων ακτινοβολίας τύπου ΟΗΑ οφείλεται στην μοναδικότητα της κεφαλής καύσης, που σχεδιάσθηκε και βελτιστοποιήθηκε ειδικά για την SYSTEMA. Η ισχύς της φλόγας, το μήκος του χώρου καύσης, ο κατάλληλος ανεμιστήρας απαγωγής εγγυούνται την κατάλληλη υποπίεση και την σωστή ανάμιξη αέρα και καύσιμου αερίου. Η διάχυσης της θερμότητας επιτυγχάνεται με τους ειδικούς aluminates σιδηρούς σωλήνες. Αυτοί χάρις στη μοναδικότητα του υλικού και του ειδικού υποστρώματος εγγυώνται την μέγιστη απόδοση ακτινοβολίας.

Χαρακτηριστικά του συστήματος θέρμανσης με διαμήκη σωληνωτά κάτοπτρα

Κάτοπτρα Ακτινοβολίας τύπου oha
Κάτοπτρα Ακτινοβολίας τύπου oha
Τα κύρια πλεονεκτήματα των διαμήκων σωληνωτών κατόπτρων είναι :
  • Η ζέστη κατευθύνεται στο δάπεδο
  • Δεν υπάρχουν ρεύματα αέρα
  • Δεν αιωρείται σκόνη
  • Πιο υγιεινό περιβάλλον εργασίας
  • Είναι αθόρυβο
  • Δεν απαιτείται λεβητοστάσιο
  • Μικρότερη θερμική αδράνεια του συστήματος
  • Διαφορετικές ζώνες μπορεί να θερμανθούν σε διαφορετικές θερμοκρασίες
  • Ελάχιστη συντήρηση
  • Η επένδυση αποσβένεται, λόγω χαμηλής κατανάλωσης σε 3 με 5 χρόνια

Πολύ μεγάλη οικονομία λειτουργίας σε σύγκριση με την συμβατική θέρμανση.

 

Τοποθέτηση ΟΗΑ

01.oha Installation Natural Gas
02.oha Installation Natural Gas
03.oha Installation Natural Gas
04.oha Installation Natural Gas
05.oha Installation Natural Gas
06.oha Installation Natural Gas
07.oha Installation Natural Gas
08.oha Installation Natural Gas
09.oha Installation Natural Gas

Σχετικά..

Προϊόντα

Image