Παρουσίαση του πρώτου θερμοκηπίου που θερμαίνεται με κάτοπτρα υπέρυθρης ακτινοβολίας της www.natural-gas.gr απο το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών)